Zekerheid door FFP-Keurmerk

Zekerheid over deskundigheid en objectiviteit
Wilt u een financieel planner in de arm nemen? Kies dan niet zomaar een adviseur maar een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk. Dit keurmerk garandeert de kwaliteit van de aangesloten planners. Zo heeft u zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van de adviseur die u wilt inschakelen.

Strenge eisen
Het FFP-Keurmerk bestaat sinds 1996. Om het keurmerk te mogen voeren, moet een gecertificeerd financieel planner aan strenge eisen en regels voldoen. Hierdoor kunt u vertrouwen op zijn deskundigheid, integriteit en praktijkervaring. En – belangrijker nog – op objectief, passend en toekomstbestendig advies dat u werkelijk verder helpt.

Harde garanties
Concreet biedt het FFP-Keurmerk u de volgende harde garanties:

Een financieel planner voldoet aan strenge opleidings- en (bij)scholingseisen. Hij heeft een gedragscode ondertekend die hem verplicht altijd objectief te blijven en in uw belang te handelen.
U kunt een klacht indienen als u vindt dat uw financieel planner zich niet of onvoldoende aan deze regels houdt. Uw klacht wordt behandeld door een Commissie van Toezicht.

Consumentenorganisaties over het FFP-Keurmerk
Consumentenorganisaties oordelen positief over de FFP en de gecertificeerd financieel planners die hierbij zijn aangesloten. Volgens de Consumentenbond staat de FFP voor “goed financieel advies op diverse terreinen, van juridisch tot fiscaal”. De bond ziet vooral positieve verschillen ten opzichte van andere keurmerken door de persoonlijke registratie, zware examens, permanente opleidingseisen en focus op praktijkervaring.